Koolielu

Huviringide tegevus

Vastavalt Saue Vallavalitsuse korraldusele Saue valla munitsipaalkoolide huviringide õppetasude kehtestamine 21.08.2019 nr 966 on Turba Kooli põhikooli osa huviringides (välja arvatud rahvakultuuri valdkonna huviringid - koorilaul, rahvatants, rahvapill) osalejatele õppetasu 0 eurot kalendrikuus esimese valitud huviringi eest ja 25 eurot kalendrikuus teise ja iga järgneva valitud huviringi eest. Huviringides osalemiseks tuleb vanemal õpilane registreerida vastavasse huviringi Saue haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Huviringid alustavad tööd üldjuhul oktoobrikuus.


 
 

Kunst ja kokandus

Toimumispäevad: kolmapäev 14.05-14.50

Koolitaja: Piret Tamm

Sihtgrupp: 5.-9. klass

Kunsti- ja kokandusringi eesmärk on kunstimeele, kujutlusvõime ja loovuse arendamine. Tutvutakse uute kunstivõtetega joonistamises, maalimises ja voolimises. Kasutatakse taaskasutusmaterjale kollaaži- ja aplikatsioonitehnikas. Ringi tegevus toetab kunstiõpetuse õppekava läbi järgmiste teemade: disain ja kujundamine, värviõpetus, kirjakunst, rahvakunsti hindamine, kodukoha kunst ja arhitektuur. Väljundiks on näitused galeriis ja kohalikus kultuurimajas.  Loomingut müüakse igal aastal piirkondlikul jõululaadal. Kokandus loob kunstile lisaväärtust, sest õpitakse ja kinnistatakse lihtsamaid kokanduse võtteid ning toitude serveerimise ilu.