Koolielu

Huviringide tegevus

Vastavalt Saue Vallavalitsuse korraldusele Saue valla munitsipaalkoolide huviringide õppetasude kehtestamine 21.08.2019 nr 966 on Turba Kooli põhikooli osa huviringides (välja arvatud rahvakultuuri valdkonna huviringid - koorilaul, rahvatants, rahvapill) osalejatele õppetasu 0 eurot kalendrikuus esimese valitud huviringi eest ja 25 eurot kalendrikuus teise ja iga järgneva valitud huviringi eest. Huviringides osalemiseks tuleb vanemal õpilane registreerida vastavasse huviringi Saue haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Huviringid alustavad tööd üldjuhul oktoobrikuus.


 
 

Robootika

Toimumispäevad: kolmapäev 14.05-14.50

Koolitaja: Angel Lootus

Sihtgrupp: 3.-9. klass

Robootikaringis tegeletakse praktiliste igapäevaelus ettetulevate probleemide ja ülesannete lahendamisega robootiliste mudelite loomise kaudu. Loomisprotsessi käigus leitakse seosed teistes ainetundides käsitletud teemadega. Robootika seob omavahel matemaatika ja tehnoloogiaained. Tegemist on teaduslikku mõtteviisi propageeriva huviringiga, mille mänguline ja lõbus ülesehitus peaks tekitama õpilastes huvi tehnika, infotehnoloogia ja teadusmaailma vastu üldiselt. Robootikaring arendab loogilist mõtlemist. Huviringis kasutatakse robotite loomiseks peamiselt LEGO EV3 ja NXT komplekte.