Koolikorraldus

Vastuvõtt


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.

Õpilaspilet

Õpilaspilet on õpilase koolis õppimist tõendav dokument. Kohaliku omavalitsuse tasuta transpordi kasutamisel on lastel kohustus esitada õpilaspilet.

Õpilaspileti väljastamine

Esmase õpilaspileti avalduse saab lapsevanem täita iseteeninduskeskkonnas opilaspilet.valnes.ee, kuhu peab sisse logima ID-kaardi abil (esmase pileti tellimise juhend lapsevanemale). Kooli administraator kinnitab avaldused ning piletid saadetakse tootmisesse. Kui õpilasele väljastatud õpilaspilet on kadunud, varastatud või rikutud, teavitab lapsevanem kooli juhiabi ja esitab taotluse uue õpilaspileti väljastamiseks aadressile support@valnes.ee. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: õpilase nimi, kooli nimi ning lapsevanema e-posti aadress. Seejärel luuakse kaarditellimus ning lapsevanemale saadetakse tasumiseks pangalink. Pärast pileti eest tasumist antakse tellimus automaatselt tootmisesse ning pilet saadetakse postiga kooli umbes 5 tööpäeva jooksul.