Oluline

Õppekorraldus alates 11. märtsist 25. veebruar veikko.korv

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele toimub alates 11. märtsist 1.–9. klasside õppetegevus kaugõppe vormis.


 Kaugõpe viiakse üldjuhul läbi kehtiva tunniplaani alusel kõikides ainetes vastavalt aineõpetaja korraldatud viisil.
Õpilastel, kellele on määratud üld-, tõhustatud või eritugi abiõpetajatega toimuvate individuaal- või rühmatundide näol, toimub kontaktõpe koolimajas vastavalt õppekorraldaja poolt koostatud plaani alusel.
Vajadusel toimuvad õpilastele individuaalsed konsultatsioonid, kokkuvõtvad teadmiste kontrollid õpetaja poolt määratud ajal.

 Kaugõpe viiakse üldjuhul läbi kehtiva tunniplaani alusel kõikides ainetes vastavalt aineõpetaja korraldatud viisil.
Õpilastel, kellele on määratud üld-, tõhustatud või eritugi abiõpetajatega toimuvate individuaal- või rühmatundide näol, toimub kontaktõpe koolimajas vastavalt õppekorraldaja poolt koostatud plaani alusel.
Vajadusel toimuvad õpilastele individuaalsed konsultatsioonid, kokkuvõtvad teadmiste kontrollid õpetaja poolt määratud ajal.