Oluline

Õppekorraldus alates 26. aprillist 25. veebruar veikko.korv

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele jätkub alates 26. aprillist 1.–9. klasside õppetegevus kaugõppe vormis.


Õppekorraldus

* 26.-30. aprill jätkub õppetöö nii, nagu enne vaheaega. 

Kaugõpe viiakse üldjuhul läbi kehtiva tunniplaani alusel kõikides ainetes vastavalt aineõpetaja korraldatud viisil.
Õpilastel, kellele on määratud üld-, tõhustatud või eritugi abiõpetajatega toimuvate individuaal- või rühmatundide näol, toimub kontaktõpe koolimajas vastavalt õppekorraldaja poolt koostatud plaani alusel.
Vajadusel toimuvad õpilastele individuaalsed konsultatsioonid, kokkuvõtvad teadmiste kontrollid õpetaja poolt määratud ajal.

* Alates 3. maist taastub kontaktõppe 1.—4. ja 9. klassile. 5.- 8. klassile jätkub kaugõpe.


Huviharidus

* Alates 26. aprillist on välitingimustes lubatud kuni 10-liikmelises rühmas sh juhendaja.

* Alates 3. maist tohib siseruumides huvitegevust läbi viia järgides 2+2 reeglit.

Konkreetse huviringi tegevusest teavitab osalejaid ringijuhendaja.

*Alates 3. maist on lubatud õues spordi-ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-ne liikmelistes gruppides, mis omavahel kokku puutuda ei tohi.

* Alates 3. maist on lubatud jõusaali ja spordisaali kasutamine 2+2 reeglit ja 25% ruumitäituvuse piirangut järgides.
 

 

Õppekorraldus

* 26.-30. aprill jätkub õppetöö nii, nagu enne vaheaega. 

Kaugõpe viiakse üldjuhul läbi kehtiva tunniplaani alusel kõikides ainetes vastavalt aineõpetaja korraldatud viisil.
Õpilastel, kellele on määratud üld-, tõhustatud või eritugi abiõpetajatega toimuvate individuaal- või rühmatundide näol, toimub kontaktõpe koolimajas vastavalt õppekorraldaja poolt koostatud plaani alusel.
Vajadusel toimuvad õpilastele individuaalsed konsultatsioonid, kokkuvõtvad teadmiste kontrollid õpetaja poolt määratud ajal.

* Alates 3. maist taastub kontaktõppe 1.—4. ja 9. klassile. 5.- 8. klassile jätkub kaugõpe.


Huviharidus

* Alates 26. aprillist on välitingimustes lubatud kuni 10-liikmelises rühmas sh juhendaja.

* Alates 3. maist tohib siseruumides huvitegevust läbi viia järgides 2+2 reeglit.


Konkreetse huviringi tegevusest teavitab osalejaid ringijuhendaja.

*Alates 3. maist on lubatud õues spordi-ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-ne liikmelistes gruppides, mis omavahel kokku puutuda ei tohi.

* Alates 3. maist on lubatud jõusaali ja spordisaali kasutamine 2+2 reeglit ja 25% ruumitäituvuse piirangut järgides.