Roheline Kool

Turba Kooli lasteaia osa liitus sellest õppeaastast programmiga Roheline Kool. Programm “Roheline kool” toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi õppeasutuse igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele.

Programmi kohta täpsemalt

MEIE TEGEMISTEGA SAAB TUTVUDA TURBA ROHELISE KOOLI BLOGIS

https://turbarohelinekool.blogspot.com