Meie kool

HoolekoguTurba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

Birgit Tammjõe-Tulp koolipidaja esindaja
Tiina Umbsaar õpetajate esindaja (lasteaia osa)
Heimar Tihane õpetajate esindaja
Illar Västrik vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Evartov vanemate esindaja (lasteaia osa)
Heidi Kuningas vanemate esindaja (lasteaia osa)
Margarita Randviir vanemate esindaja
Kadi-Ann Kraut vanemate esindaja
Margarita Klemm vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Monika Sassi vanemate esindaja
Eveli Kirtsi vanemate esindaja
Priit Pettai vanemate esindaja
Zanna Silla vanemate esindaja
Eliko Kõiv kooli toetavate organisatsioonide esindaja (MTÜ Ellamaa Loodusselts)
Katre Sõukand õpilaste esindaja

 

Turba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

 

Birgit Tammjõe-Tulp koolipidaja esindaja
Tiina Umbsaar õpetajate esindaja (lasteaia osa)
Heimar Tihane õpetajate esindaja
Illar Västrik vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Evartov vanemate esindaja (lasteaia osa)
Heidi Kuningas vanemate esindaja (lasteaia osa)
Margarita Randviir vanemate esindaja
Kadi-Ann Kraut vanemate esindaja
Margarita Klemm vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Monika Sassi vanemate esindaja
Eveli Kirtsi vanemate esindaja
Priit Pettai vanemate esindaja
Zanna Silla vanemate esindaja
Eliko Kõiv kooli toetavate organisatsioonide esindaja (MTÜ Ellamaa Loodusselts)
Katre Sõukand õpilaste esindaja