Meie kool

HoolekoguTurba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

Birgit Tammjõe-Tulp kooli pidaja esindaja
Jaana Tigane pedagoogilise nõukogu esindaja (lasteaia osa)
Eneli Ööpik õppenõukogu esindaja
Keili Mardim vanemate esindaja (lasteaia osa)
Mary-Heleen Salep vanemate esindaja (lasteaia osa)
Liisa Pärtel vanemate esindaja (lasteaia osa)
Heidi Kuningas vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Evartov vanemate esindaja
Grete Koptelkov vanemate esindaja
Meelis Muuga vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Monika Sassi vanemate esindaja
Kaija Peipin vanemate esindaja
Eveli Mägi vanemate esindaja
Ander Peipin vanemate esindaja
Kaidi Kusmann vanemate esindaja
Liina Kraavi vilistlaste esindaja
Juhan Särgava kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Evalisa Mägi õpilasesinduse esindaja

 

Hoolekogu otsused (väljavõtted hoolekogu koosolekute protokollidest)

18.11.2020

25.03.2021

01.12.2021

07.12.2021

23.03.2022

24.08.2022

09.11.2022

16.11.2022

30.11.2022

22.02.2023

Turba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

 

Hoolekogu otsused (väljavõtted hoolekogu koosolekute protokollidest)

18.11.2020

25.03.2021

01.12.2021

07.12.2021

23.03.2022

24.08.2022

09.11.2022

16.11.2022

30.11.2022

22.02.2023

Birgit Tammjõe-Tulp kooli pidaja esindaja
Jaana Tigane pedagoogilise nõukogu esindaja (lasteaia osa)
Eneli Ööpik õppenõukogu esindaja
Keili Mardim vanemate esindaja (lasteaia osa)
Mary-Heleen Salep vanemate esindaja (lasteaia osa)
Liisa Pärtel vanemate esindaja (lasteaia osa)
Heidi Kuningas vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Evartov vanemate esindaja
Grete Koptelkov vanemate esindaja
Meelis Muuga vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Monika Sassi vanemate esindaja
Kaija Peipin vanemate esindaja
Eveli Mägi vanemate esindaja
Ander Peipin vanemate esindaja
Kaidi Kusmann vanemate esindaja
Liina Kraavi vilistlaste esindaja
Juhan Särgava kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Evalisa Mägi õpilasesinduse esindaja