Koolikorraldus

VastuvõttTurba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.

Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.

Lasteaed

Lasteaia järjekord
Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO, mille kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil. Avalduses tuleb määrata esimeseks eelistuseks Turba Kooli lasteaia osa. 
Sama keskkonna kaudu saab jälgida lapse järjekorras olemist, ka teade koha pakkumisest tuleb läbi ARNO.

Õpperühmade jaotus Turba Kooli lasteaia osas lähtub laste vanusest ja põhimõttest, et laps ei peaks lasteaias oldud aastate jooksul rühma vahetama. Üldjuhul moodustatakse rühmad kolme- kuni kuueaastastest lastest ning kuue- kuni seitsmeaastastest lastest. Lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, kuuluvad kuue- kuni seitsmeaastaste laste rühma.
Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad. Liitrühmas on kahe- kuni seitsmeaastased lapsed.
Laste arv rühmades on 12-24.

 

Ettevalmistused lapse lasteaeda tulekuks

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perele, sest toob kaasa muutused pere argirütmis. Lapse toimetulek uues keskkonnas oleneb pere hoiakust ja ootusest lasteaia suhtes. Soovitused lapse ettevalmistamiseks lasteaeda minekuks loe edasi...
 

Rühmad õppeaastal 2019/20

Miki 3- ja 4aastased lapsed
Laste arv kuni 24
Õpetaja Jaana Tigane, õpetaja abid Eda Tomikas ja Marina Arp
Rühma telefoni number 5331 6260

Sipsik 4- ja 5aastased lapsed
Laste arv kuni 20
Õpetajad Lea Kivisild, Marika Nozdrenko ja õpetaja abi Ene Tamm
Rühma telefoni number 5390 4338

Buratino 5- ja 7aastased lapsed
Laste arv kuni 24
Õpetajad Katrin Salep, Tiina Umbsaar, õpetaja abi Ulvi Kadak
Rühma telefoni number 5786 2742


Muusikaõpetaja Tiina Umbsaar
Liikumisõpetaja Katrin Salep