Koolielu

Projektid


 

 

 

Meede:
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor:
1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022

Valdkond, millesse projekt panustab:
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Projekti nimi:
Turba Kooli õpilaste digipädevuse arendamine ja õppevara mitmekesistamine

Turba Kool taotleb põnevate, praktiliste ja uuenduslike IT õppevahendite soetamist lasteaialaste esmaste digiteadmiste omandamiseks. Õpilaste digiteadmiste kinnistamiseks ja tehnoloogiliste oskuste jätkusuutlikkuse tagamiseks kasutatakse mängulisi ent harivaid digiõppevahendeid ka kooli I ja II astmes.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Meie projekti eesmärgiks on lasteaialaste teadlik, mõtestatud ja arendav suunamine digitaalse õppevara tundmaõppimisse, kuna tavaliselt piirduvad laste oskused pigem nutitelefoni või sülearvuti kasutamisega (mängud, filmid). Digimaailma võimaluste tutvustamisega varakult alustades ning aste-astmelt teadmiste ja oskustega kõrgemale liikudes, on võimalik edukalt lõimida õppekavas olevaid õppeaineid. Lisaks saame projekti abil toetada laste sotsiaalseid oskusi, arendada mängu-, tunnetus- ja õpioskusi, nt õpetada hästi toimivat meeskonnatööd. Lisaks luua erinevaid tunnikavasid antud seadmetega.

Lapsed saaksid selgeks infotehnoloogia algteadmised juba enne kooli, mis hiljem on koolis toimetulemiseks vajalikud: arendavad loogilist ja praktilist mõtlemist, iseseisvust, analüüsivõimet.

Projekti tulemusena näeme, et lasteaia lõpetanud on omandanud n-ö digitarkuse ABC. Lasteaia õpetajad, õpetaja abid ja klassiõpetajad saavad teadmised ning oskused iseseisvalt laste õpetamiseks ja digiõppematerjalide loomiseks.

Projekti algus ja lõpp:
04.10.2022 - 22.06.2023

Toetuse summa: 2 341,66 eurot.

 


 

Turba Kool kuulub tervistedendvate koolide võrgustikku. Loome sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalist keskkonda. Olulisel kohal on lastele koolipäeva jooksul pakkuda aktiivseks tegutsemise võimalusi. Õpilastel on igapäevaselt vahetundides kasutada mängimiseks ja sportimiseks kooli spordisaal ning õues välitrenažöörid ning tasakaalurada.  

 

 

Õppe-ja kasvatusprotsessi kavandamise ja eesmärgistamise üks kolmest olulisemast lähtekohast meie koolis on tehnoloogia, innovatsioon ja loovus – õppemeetodite valik ja õppeprotsessi organiseerimine. HITSA ja ProgeTiigri programmi toetusel tegeleme koolis robootika ja programmeerimise õppimisega ning seda juba alates lasteaiast.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meede:
2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Taotlusvoor:
1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022

Valdkond, millesse projekt panustab:
2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Projekti nimi:
Turba Kooli õpilaste digipädevuse arendamine ja õppevara mitmekesistamine

Turba Kool taotleb põnevate, praktiliste ja uuenduslike IT õppevahendite soetamist lasteaialaste esmaste digiteadmiste omandamiseks. Õpilaste digiteadmiste kinnistamiseks ja tehnoloogiliste oskuste jätkusuutlikkuse tagamiseks kasutatakse mängulisi ent harivaid digiõppevahendeid ka kooli I ja II astmes.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Meie projekti eesmärgiks on lasteaialaste teadlik, mõtestatud ja arendav suunamine digitaalse õppevara tundmaõppimisse, kuna tavaliselt piirduvad laste oskused pigem nutitelefoni või sülearvuti kasutamisega (mängud, filmid). Digimaailma võimaluste tutvustamisega varakult alustades ning aste-astmelt teadmiste ja oskustega kõrgemale liikudes, on võimalik edukalt lõimida õppekavas olevaid õppeaineid. Lisaks saame projekti abil toetada laste sotsiaalseid oskusi, arendada mängu-, tunnetus- ja õpioskusi, nt õpetada hästi toimivat meeskonnatööd. Lisaks luua erinevaid tunnikavasid antud seadmetega.

Lapsed saaksid selgeks infotehnoloogia algteadmised juba enne kooli, mis hiljem on koolis toimetulemiseks vajalikud: arendavad loogilist ja praktilist mõtlemist, iseseisvust, analüüsivõimet.

Projekti tulemusena näeme, et lasteaia lõpetanud on omandanud n-ö digitarkuse ABC. Lasteaia õpetajad, õpetaja abid ja klassiõpetajad saavad teadmised ning oskused iseseisvalt laste õpetamiseks ja digiõppematerjalide loomiseks.

Projekti algus ja lõpp:
04.10.2022 - 22.06.2023

Toetuse summa: 2 341,66 eurot.

 


 

Turba Kool kuulub tervistedendvate koolide võrgustikku. Loome sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalist keskkonda. Olulisel kohal on lastele koolipäeva jooksul pakkuda aktiivseks tegutsemise võimalusi. Õpilastel on igapäevaselt vahetundides kasutada mängimiseks ja sportimiseks kooli spordisaal ning õues välitrenažöörid ning tasakaalurada.  

 

 

Õppe-ja kasvatusprotsessi kavandamise ja eesmärgistamise üks kolmest olulisemast lähtekohast meie koolis on tehnoloogia, innovatsioon ja loovus – õppemeetodite valik ja õppeprotsessi organiseerimine. HITSA ja ProgeTiigri programmi toetusel tegeleme koolis robootika ja programmeerimise õppimisega ning seda juba alates lasteaiast.