Koolielu

ProjektidTurba Kool kuulub tervistedendvate koolide võrgustikku. Loome sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalist keskkonda. Olulisel kohal on lastele koolipäeva jooksul pakkuda aktiivseks tegutsemise võimalusi. Õpilastel on igapäevaselt vahetundides kasutada mängimiseks ja sportimiseks kooli spordisaal ning õues välitrenažöörid ning tasakaalurada.  

 
 
Õppe-ja kasvatusprotsessi kavandamise ja eesmärgistamise üks kolmest olulisemast lähtekohast meie koolis on tehnoloogia, innovatsioon ja loovus – õppemeetodite valik ja õppeprotsessi organiseerimine. HITSA ja ProgeTiigri programmi toetusel tegeleme koolis robootika ja programmeerimise õppimisega ning seda juba alates lasteaiast.

 

 

 

 

 

 

 

Turba Kool kuulub tervistedendvate koolide võrgustikku. Loome sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt turvalist keskkonda. Olulisel kohal on lastele koolipäeva jooksul pakkuda aktiivseks tegutsemise võimalusi. Õpilastel on igapäevaselt vahetundides kasutada mängimiseks ja sportimiseks kooli spordisaal ning õues välitrenažöörid ning tasakaalurada.  

 
 
Õppe-ja kasvatusprotsessi kavandamise ja eesmärgistamise üks kolmest olulisemast lähtekohast meie koolis on tehnoloogia, innovatsioon ja loovus – õppemeetodite valik ja õppeprotsessi organiseerimine. HITSA ja ProgeTiigri programmi toetusel tegeleme koolis robootika ja programmeerimise õppimisega ning seda juba alates lasteaiast.