Koolikorraldus

Vastuvõtt ja lahkumine


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.

Kool

Kooli astumise avaldus
Kooli 1.-9. klassi astumise avalduse lapse elukohajärgsesse kooli saab esitada läbi Saue haridusteenuste süsteemi ARNO. Avaldusele tuleb kindlasti lisada manusena lapse digifoto, mis on vajalik õpilaspiletile.
Avalduste vastuvõtt Turba Kooli esimesse klassi toimub üldjuhul 1. aprillist kuni 10. juunini.
Elukohajärgne kool on määratud lapse rahvastikuregistris märgitud sissekirjutusega. Saue Vallavalitsuse korraldusega on Turba Kool määratud elukohajärgseks kooliks lastele, kellel rahvastikuregistri sissekirjutus on üks järgnevaist:
Turba alevik, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Siimika või Viruküla.
Kui Saue valla laps soovib õppima asuda kooli, mis ei ole tema elukohajärgne kool, tuleb vanematel pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonda. Kui laps ei ole rahvastikuregistri järgi Saue valla elanik ja soovib asuda õppima Saue valla munitsipaalkooli, saab vanem esitada Arno süsteemis avalduse kooli. Sel juhul otsustab lapse vastuvõtmise üle kool lähtuvalt vabade kohtade olemasolust.
Saue haridusteenuste süsteemi  ARNO kaudu toimub ka pikapäevarühma ja huviringide avalduste esitamine ning esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine.
ARNO süsteemi sisse logimiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu.
Juhul, kui Teil on küsimusi seoses taotluste esitamisega, palume pöörduda Saue Vallavalitsuse haridusosakonna haridusspetsialisti Lily Roop poole telefonitsi 5302 1854 või e-posti teel lily.roop@sauevald.ee.
Aprillis-mais korraldame esimesse  klassi astujatele ja nende vanematele tutvumise koolielu, õppetundide ja õpetajatega.

Teise kooli õppima asumine
Õpilase teise kooli õppima asumisel esitab lapsevanem taotluse õpilase kustutamiseks Turba Kooli õpilaste nimekirjast läbi Saue haridusteenuste süsteemi ARNO