Koolikorraldus

Vastuvõtt


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.

Lasteaed

Lasteaia järjekord
Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO, mille kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil. Avalduses tuleb määrata esimeseks eelistuseks Turba Kooli lasteaia osa. 
Sama keskkonna kaudu saab jälgida lapse järjekorras olemist, ka teade koha pakkumisest tuleb läbi ARNO.

Lasteaia osalustasu suurus

Õpperühmad moodustatakse Turba Kooli lasteaia osas erivanuselistest lastest põhimõttel, et laps ei peaks lasteaias oldud aastate jooksul rühma vahetama.

Laste arv rühmades on kuni 20.

 

Ettevalmistused lapse lasteaeda tulekuks

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perele, sest toob kaasa muutused pere argirütmis. Lapse toimetulek uues keskkonnas oleneb pere hoiakust ja ootusest lasteaia suhtes. Soovitused lapse ettevalmistamiseks lasteaeda minekuks loe edasi...
 

Rühmad õppeaastal 2020/21

Miki
Õpetaja Jaana Tigane, õpetaja abid Eda Tomikas ja Marina Arp
Rühma telefoninumber 5331 6260

Sipsik
Õpetajad Lea Kivisild ja Marika Nozdrenko, õpetaja abi Ene Tamm
Rühma telefoninumber 5390 4338

Buratino
Õpetajad Katrin Salep jaTiina Umbsaar, õpetaja abi Ulvi Kadak
Rühma telefoninumber 5786 2742


Muusikaõpetaja Karina Looveer
Liikumisõpetaja Kristi Kivisild