Uudised

Õppetöö korraldus alates 25. jaanuarist 04. jaanuar veikko.korv


Alates 25. jaanuarist taastub kõigis klassides kontaktõpe. Õppetöö toimub tavapäraselt tunniplaani ja kooli päevakava alusel.

Kooli töötajatel ja õpilastel palume kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kool tagab maskid vaid töötajatel, õpilastel peavad olema endal kaasas.

Pikapäevarühma tegevus toimub ainult bussi ootavatele pikapäevarühma lastele kuni esimese bussini või kuni neile tullakse järgi.


Huvitegevus on lubatud ühe ja sama klassi õpilastele sisetingimustes või kuni 10-liikmelistele erinevate klasside õpilaste rühmadele välitingimustes. Konkreetse ringi tegevuse toimumisest teavitab õpilasi vastava ringi juhendaja.

Alates 25. jaanuarist taastub kõigis klassides kontaktõpe. Õppetöö toimub tavapäraselt tunniplaani ja kooli päevakava alusel.

Kooli töötajatel ja õpilastel palume kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kool tagab maskid vaid töötajatel, õpilastel peavad olema endal kaasas.

Pikapäevarühma tegevus toimub ainult bussi ootavatele pikapäevarühma lastele kuni esimese bussini või kuni neile tullakse järgi.


Huvitegevus on lubatud ühe ja sama klassi õpilastele sisetingimustes või kuni 10-liikmelistele erinevate klasside õpilaste rühmadele välitingimustes. Konkreetse ringi tegevuse toimumisest teavitab õpilasi vastava ringi juhendaja.