Uudised

Turba Kooli töökorraldus alates 14.12.2020 10. detsember veikko.korv

Vastavalt Vabariigi Valitsuse teatele on alates 14. detsembrist on suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. Järgmisel 2021. aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei otsusta teisiti.


Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine. Õppeasutused võivad kasutada distantsõppe vormi. 
Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad tegevused.

Turba Kooli töökorraldus 14.-22.12.2020
Õppetöö toimub enamus õpilastele kaugõppe (eelnevalt nimetatud ka e-õppeks ja distantsõppeks) vormis.
•    1.- 3. klass saab juhised ja nädala ülesande klassijuhatajalt. 
•    4. klass saab nädalaks ühe ülesande igas õppeaines.
•    5.-9. klassile toimub kaugõpe tunniplaani alusel kõikides ainetes vastavalt aineõpetaja korraldatud viisil.
•    Õpilastel, kellele on määratud üld-, tõhustatud või eritugi abiõpetajatega toimuvate individuaal- või rühmatundide näol, toimub kontaktõpe koolimajas vastavalt õpetaja poolt koostatud plaani alusel.
•    LÕK klassi kombineeritud õpe (kaug+kontakt) vastavalt klassijuhataja juhistele.
•    Vajadusel toimuvad õpilastele individuaalsed konsultatsioonid, kokkuvõtvad teadmiste kontrollid õpetaja poolt määratud ajal.
 E-õppe digitaalseteks õppekeskkondadeks Turba Koolis on:
Stuudium https://turba.ope.ee
Opiq https://www.opiq.ee
Microsoft Teams https://teams.microsoft.com - peamiselt videotundideks
Moodle https://moodle.edu.ee - mõned ained kolmandas kooliastmes

Õpilaste toitlustamise korraldamine on veel selgitamisel ja info edastame esimesel võimalusel.

Alates 14.12 ei toimu koolis pikapäevarühma ja huviringide  tööd.

Jõu –ja spordisaali kasutamine on perioodil 14.12.20-10.01.21 
Jõu-ja spordisaali kasutamine on lubatud ainult individuaalseteks treeninguteks (maksimaalselt kaks inimest treener ja treenitav). Erandkorras lubatakse koos sportima ühe leibkonna liikmeid.
Saunad on suletud.

Turba Kooli lasteaiaosas töökorralduslike muudatusi ei ole.

Täiendav info Turba Kooli töö-ja õppekorralduse kohta alates 11.01.2021 antakse jaanuar esimese nädala jooksul.
 

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele ja lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite sooritamine. Õppeasutused võivad kasutada distantsõppe vormi. 
Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad tegevused.


Turba Kooli töökorraldus 14.-22.12.2020
Õppetöö toimub enamus õpilastele kaugõppe (eelnevalt nimetatud ka e-õppeks ja distantsõppeks) vormis.
•    1.- 3. klass saab juhised ja nädala ülesande klassijuhatajalt. 
•    4. klass saab nädalaks ühe ülesande igas õppeaines.
•    5.-9. klassile toimub kaugõpe tunniplaani alusel kõikides ainetes vastavalt aineõpetaja korraldatud viisil.
•    Õpilastel, kellele on määratud üld-, tõhustatud või eritugi abiõpetajatega toimuvate individuaal- või rühmatundide näol, toimub kontaktõpe koolimajas vastavalt õpetaja poolt koostatud plaani alusel.
•    LÕK klassi kombineeritud õpe (kaug+kontakt) vastavalt klassijuhataja juhistele.
•    Vajadusel toimuvad õpilastele individuaalsed konsultatsioonid, kokkuvõtvad teadmiste kontrollid õpetaja poolt määratud ajal.
 E-õppe digitaalseteks õppekeskkondadeks Turba Koolis on:
Stuudium https://turba.ope.ee
Opiq https://www.opiq.ee
Microsoft Teams https://teams.microsoft.com - peamiselt videotundideks
Moodle https://moodle.edu.ee - mõned ained kolmandas kooliastmes

Õpilaste toitlustamise korraldamine on veel selgitamisel ja info edastame esimesel võimalusel.

Alates 14.12 ei toimu koolis pikapäevarühma ja huviringide  tööd.

Jõu –ja spordisaali kasutamine on perioodil 14.12.20-10.01.21 
Jõu-ja spordisaali kasutamine on lubatud ainult individuaalseteks treeninguteks (maksimaalselt kaks inimest treener ja treenitav). Erandkorras lubatakse koos sportima ühe leibkonna liikmeid.
Saunad on suletud.

Turba Kooli lasteaiaosas töökorralduslike muudatusi ei ole.

Täiendav info Turba Kooli töö-ja õppekorralduse kohta alates 11.01.2021 antakse jaanuar esimese nädala jooksul.